Sirichai Catering

เว็บไซต์สำหรับร้านอาหาร มีเมนูอาหารให้ดาวน์โหลดได้โดยตรง มีระบบสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งสามารถสั่งเป็นเซ็ต หรือแบบบุฟเฟต์ได้ รองรับ Responsive Design