Wedding Website

เว็บไซต์สำหรับงานแต่งงาน เน้นแสดงรายละเอียดของงาน เช่น กำหนดการ สถานที่จัดงาน และแกลอรี่ รองรับ Responsive Design สามารถดูผลงานเต็มได้ที่ https://malisofts.app/puiboomwedding/

U Clinic

เว็บไซต์สำหรับคลินิกเสริมความงาม ลักษณะโครงสร้างเว็บไซต์เป็นแบบ One page ซึ่งระบบส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องการจัดเนื้อหา บทความ รูปภาพ รองรับ Responsive Design

Clinic System

งานระบบคลินิกเสริมความงาม จัดเก็บข้อมูลลูกค้า บันทึกรายการขาย รายงานสถิติ รายงานประสิทธิภาพ และคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน

Methi Saithong

ลักษณะโครงสร้างเว็บไซต์เป็นแบบ Boxed ซึ่งหน้าแรกเป็นแบบมีแถบด้านข้าง (Sidebar) ส่วนคอนเทนท์เป็นแบบบทความทั่วไป รองรับ Responsive Design

Demonstration

ดีไซน์แบบที่ลูกค้าออกแบบมาเอง ซึ่งเว็บไซต์นี้ค่อนข้างจะเป็นเว็บเฉพาะทาง ไม่เหมือนเว็บไซต์ทั่วไป แต่จะใช้ระบบหลังบ้านของเวิร์ดเพรสเป็นตัวกำหนดคอนเทนท์ มีความพิเศษตรงหน้าแรกใช้พื้นหลังเป็นวีดีโอ ซึ่งสามารถดึงโค้ดมาจาก Youtube และ Viemo ได้

Sirichai Catering

เว็บไซต์สำหรับร้านอาหาร มีเมนูอาหารให้ดาวน์โหลดได้โดยตรง มีระบบสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งสามารถสั่งเป็นเซ็ต หรือแบบบุฟเฟต์ได้ รองรับ Responsive Design

Fibo Corp

เว็บไซต์ E – Commerce ซึ่งทางลูกค้ามีสินค้าหลายแบรนด์ และแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง มีทั้งระบบจ่ายเงินแบบโอนผ่านธนาคาร และตัดบัตรเครดิต

NSK Auditing

เว็บไซต์ของบริษัทบัญชี เป็นเว็บไซต์แบบ 2 ภาษา มีระบบเปลี่ยนภาษา ดีไซน์แบบเว็บบทความทั่วไป ซึ่งระบบส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องการจัดเนื้อหา บทความ รูปภาพ รองรับ

Leaf Around

เว็บไซต์โชว์สินค้า มีรูปแบบเน้นนำเสนอสินค้าอย่างชัดเจน เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา มีระบบเปลี่ยนภาษา และรองรับ Responsive Design ระบบจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้เวิร์ดเพรส